Jumalanpalvelus elämäksi, seurakunta kodiksi!

Tietoa Lähetyshiippakunnasta

Lähetyshiippakunnan perustehtävä ja työnäky

”Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka perustehtävänä on levittää evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta seurakuntia rakentamalla.”

Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko Suomessa. Se toimii itsenäisesti.  Se on osa ”yhtä, pyhää, yhteistä ja apostolista kirkkoa”. Lähetyshiippakunta jatkaa raamatullista luterilaista uskoa ja seurakunnallista elämää, joka Suomessa on monin paikon ja tavoin murtunut. Se tukee hengellisesti sekavassa ajassamme aidosti luterilaiselle uskonperustalle rakentuvia seurakuntia. Kirkolle annetun lähetystehtävän mukaisesti se auttaa uusien seurakuntien perustamisessa.

”Jumalanpalvelus elämäksi, seurakunta kodiksi”

Lähetyshiippakunnan työn tähtäyspiste on kutsua ihmisiä Kristuksen elämän lahjoittavaan yhteyteen jumalanpalvelusta viettävän seurakunnan keskelle. Kristus lahjoittaa itsensä ja elämänsä Jumalan sanassa ja ehtoollisessa. Näiden lahjojen äärellä syntyy kodinomainen yhteisö, jossa pastori tuntee laumansa ja lauman jäsenet paimenensa sekä toinen toisensa. Lähetyshiippakunnassa tarjotaan seurakuntayhteys, jonka parissa voi elää ja kulkea koko taivasmatkan pyhästä kasteesta hautaan siunaamiseen saakka.

Lähetyshiippakunnan organisaatiorakenne

Lähetyshiippakunnan toiminnan perustana ovat siihen kuuluvat seurakunnat. Seurakuntien pastorit sekä seurakuntalaisten parista valitut edustajat muodostavat yhdessä hiippakuntakokouksen. Hiippakuntakokouksen valitsema hiippakuntaneuvosto suunnittelee ja toteuttaa hiippakunnan hallintoa sekä toimintaan liittyviä käytännön asioita.

Hiippakunnassa hengellis-teologista paimenvastuuta kantaa hiippakunnan piispa. Piispan tehtävänä on toimia seurakuntien ja papiston kaitsijana. Apunaan hiippakunnan kaitsennassa piispalla on kuusihenkinen konsistori, joka vastaa mm. kandidaattien kuulustelusta ennen pappisvihkimystä sekä seurakunnissa nousevien riitatilanteiden sovittelemisesta. Erityisesti hallinnollisissa asioissa piispan tukena on hiippakuntadekaani.

Piispa ja papit yhdessä muodostavat pappiskollegion. Hiippakunnan hallinnon käytännön toteutuksessa, tiedottamisessa sekä erilaisissa kirjanpitotehtävissä hiippakunnan pappeja ja seurakuntia palvelee hiippakunnan kanslia. Kanslian työtä johtaa hiippakuntadekaani.

Hyvä hallinto ja terve vallankäyttö perustuvat yhdessä sovittuun ja ennalta tiedossa olevaan järjestykseen. Tällöin henkilöt ja henkilöiden persoonalliset ominaisuudet eivät nouse hallitsemaan päätöksentekoa, vaan ratkaisut tehdään yleisesti tunnettujen ja avoimesti sovittujen periaatteiden mukaan. Hyvä hallinto asettaa myös rajat itselleen ja määrittää mitkä asiat sen päätettäväksi kuuluvat ja mitkä eivät kuulu. Lähetyshiippakunnassa sekä hallinnosta, toiminnasta että tunnustuksesta säädetään hiippakuntakokouksen hyväksymässä hiippakuntajärjestyksessä.

Tunnustus

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta nimensä mukaisesti rakentaa opetuksensa ja toimintansa ehyesti luterilaisen uskonperinnön pohjalle. Lähetyshiippakunta tunnustaa sitä raamatullista uskoa ja oppia, joka perustuu Vanhan ja Uuden Testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoituksiin ja joka on julkilausuttu luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Lähetyshiippakunta pitää korkeimpana ohjeenaan periaatetta, jonka mukaan kaikki oppi, käytäntö ja elämä tulee koetella, toteuttaa ja ohjata Jumalan sanan perusteella.

Lähetyshiippakunnan tavoitteena on ravita evankeliumin julistuksella kuulijoita, syventää opetuksella kristillisen uskon tuntemista sekä elvyttää virsien ja rukousten kautta hartauselämää kodeissa. Tätä seurakuntien perustehtävää palvelevat myös hiippakunnan eri julkaisut.

Yhteydet

Lähetyshiippakunta tekee kansainvälistä yhteistyötä monella tavoin eri luterilaisten kirkkojen ja liikkeiden kanssa.

Jäsenyys:

The International Lutheran Council (ILC) – Kansainvälinen luterilainen neuvosto

Kirkollinen yhteys:

Neuvottelut käynnissä:

Taustayhteisöt

Taustayhteisöt ovat itsenäisiä yhdistyksiä tai säätiöitä, jotka toimivat hiippakuntaan liittyneiden seurakuntien työntekijöiden työnantajina ja vastaavat seurakuntien taloudenhoidosta. Taustayhteisöt ovat myös lähetyshiippakunnan tukijäseniä. Näin niiden edustajilla on hiippakuntakokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Suomen Luther-säätiö toimii Lähetyshiippakunnan taloudellisena ja julkisoikeudellisena taustayhteisönä.

Suomen Luther-säätiö

Vakka-Suomen luterilainen jumalanpalvelusyhdistys

Hiippakunta-asiakirjat

Perustamisasiakirja

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta perustettiin seurakuntien edustajien allekirjoittaessa perustamisasiakirjan. Se kuvaa lyhyesti ne syyt, jotka ovat tällaisen ratkaisun takana. Samalla se lausuu julki hiippakunnan tunnustuksen kutsuen muutkin liittymään luterilaisen seurakuntaelämän uudistustyöhön.

Hiippakuntajärjestys

Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan tarkoituksen ja rakenteen sekä sen toimintaan liittyvät säännöt ilmaistaan hiippakuntajärjestyksessä.

Hiippakuntajärjestyksestä käy ilmi hiippakunnan tunnustus, olemus ja tehtävä (I osa) hiippakunnan eri toimielimet tehtävineen (II osa) ja hiippakunnan toimintaa ohjaavat säännöt (III osa).

Hiippakunnan perusteet ovat luettavissa täältä.

Uusin hiippakuntajärjestys on luettavissa täältä: Hiippakuntajärjestys 2018 . Edellinen verio on luettavissa täältä.

Vaakuna

Vaakunassa on kultaisessa kentässä punainen malja, jonka jalustassa on kahdeksankulmion muotoinen paksunnos. Malja voidaan nähdä ehtoollismaljana, jonka kyljessä on koverapäisellä punaisella yrjönristillä varustettu kultainen öylätti. Toisaalta malja voidaan nähdä kastemaljana. Kasteessa kastettava siunataan pyhällä ristinmerkillä.

Piispanvaakuna

Vaakunassa on kultaisessa kentässä punainen malja, jonka jalustassa on kahdeksankulmion muotoinen paksunnos. Malja voidaan nähdä ehtoollismaljana, jonka kyljessä on koverapäisellä punaisella yrjönristillä varustettu kultainen öylätti. Toisaalta malja voidaan nähdä kastemaljana. Kasteessa kastettava siunataan pyhällä ristinmerkillä.

Kilven yläpuolella on piispanhiippa. Kilven taustalla on vastapalkittain piispansauva, jonka varren yläosassa on kahdeksankulmion muotoinen koriste muistuttamassa Jeesuksen vuorisaarnassa lausumasta kahdeksasta autuudenjulistuksesta.

Suomen evankelisluterilaisen Lähetyshiippakunnan vaakunakilpiSuomen evankelisluterilaisen Lähetyshiippakunnan vaakunakilpi ja tunnuslauseSuomen evankelisluterilaisen Lähetyshiippakunnan piispanvaakuna.

Yhteystiedot

Lähetyshiippakunnan piispa

Risto Soramies
piispa(at)lhpk.fi

Hiippakunnan kanslia

Hiippakuntadekaani Juhana Pohjola
juhana.pohjola(at)lhpk.fi
p. 041 507 7283

Kansliasihteeri Eeva Pitkäranta
kanslia(at)lhpk.fi
p. 050 5225 855

Hiippakuntasihteeri Sami Niemi
sami.niemi(at)lhpk.fi
p. 041 544 8331

Posti- ja käyntiosoite

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta
Kalevankatu 53
00180 Helsinki