Stiftet

The Evangelical Lutheran Mission Diocese of Finland

Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland är en fristående kyrklig struktur som består av dess församlingar. Det är grundat för att förverkliga det missionsuppdrag som kyrkans Herre gett oss. Stiftet stöder församlingarna, deras pastorer och församlingsmedlemmar i syfte att bevara, förnya och utbreda kristen tro och kristet liv.

Missionsstiftet leds av en biskop (vald av prästkollegiet och församlingarnas lekmannarepresentanter) tillsammans med stiftets olika verksamhetsorgan.  Dess verksamhet styrs av stiftsordningen, som är fastställd av stiftsmötet. Bakgrundsorganisationerna är arbetsgivare för de präster som tjänar stiftets församlingar. Missionsstiftet är en del av den nordiska och världsvida bekännelsetrogna lutherska gemenskapen. Stiftet samarbetar med flera lutherska kyrkor, stift och organisationer.